Wszytko TO, CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ PRZED ZAKUPEM

REGULAMIN SKLEPU
i POLITYKA PRYWATNOŚCI

REGULAMIN SKLEPU

Wszystkie przesyłki są ubezpieczone i wysyłane kurierem In post. Koszt dostawy wynosi 16 zł. Koszt półki drzewka 45 zł.

Wszystkie zamówienia są realizowane na specjalne, indywidualne życzenie klienta. Dostępne formy płatności:
1. Przelew tradycyjny na konto:
Monika Buczyńska
ul.Kołobrzeska 54a/5 80-394 Gdańsk
88 1160 2202 0000 0002 9618 5519
w tytule przelewu proszę o imię i nazwisko zamawiającej towar.

2. Przelew za pośrednictwem strony www.moZalka.pl

3. Odbiór osobisty po wcześniejszym uzgodnieniu w Gdańsku.

Czas realizacji wynosi do 10 dni od momentu zaksięgowania wpłaty na konto. Półka drzewko i dywany czas realizacji od 14 do 21 dni roboczych.

Wszystkie zamówienia realizowane są na specjalne, indywidualne życzenie klienta i nie ma możliwości zwrotu towaru.

Wszystkie przesyłki kurierskie należy otwierać przy kurierze. Gdy produkt ulegnie zniszczeniu należy spisać protokół reklamacyjny z kurierem In Post. Na stronie mozalka.pl dostępny jest druk reklamacyjny, który wypełnia się w przypadku niezgodności towaru z  zamówieniem.

Firma Mozalka pracuje na materiałach najwyższej jakości. Farby posiadają atest               i są w 100% bezpieczne dla dzieci.

Regulamin sklepu online MoZalka

 1. Niniejszy regulamin stanowi ogólne warunki świadczenia usług za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem http://mozalka.pl
 2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności :
  1. Zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego
  2. Zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
  3. Warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego.
 3. Sklep internetowy MoZalka jest prowadzony przez MoZalka Monika Buczyńska zam. 80-394 Gdańsk Kołobrzeska 54a/5 NIP7431829882, REGON 365074814, wpisaną do rejestru przedsiębiorców – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Sąd właściwego ds. gospodarki, a w szczególności określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego oraz zasady składania Zamówień i zawierania Umów sprzedaży na odległość.
 4. Kontakt ze sklepem możliwy jest przez 24 godziny przez 7 dni w tygodniu z zastrzeżeniem , że kontakt z obsługą sklepu możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 – 18:00 pod numerem telefonu +48 795 060 075 lub pod adresem e-mail sklep@mozalka.pl  ­­
 5. Wszystkie towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 6. Prezentowane na stronach Sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji wyrobów nie oddają jej rzeczywistej wielkości – mają jedynie charakter informacyjny.

Definicje

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

 • KLIENT – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego;
 • KONSUMENT– osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • KONTO(Konto Klienta) – funkcjonalność Sklepu, w ramach której Klient po dokonaniu rejestracji ma możliwość korzystać z Usług Sklepu bez konieczności wprowadzania każdorazowo swoich danych osobowych, a także ma dostęp do historii Zamówień oraz innych danych i funkcjonalności niedostępnych niezalogowanym (nieposiadającym Konta) Klientom;
 • REGULAMIN– niniejszy Regulamin świadczenia usług oraz zawierania Umów sprzedaży na odległość w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość;
  niniejszy Regulamin, w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • REJESTRACJA– dobrowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana w oparciu o przedstawione Klientowi komunikaty oraz w oparciu o podane przez Klienta dane, w tym dane osobowe, z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu;
 • UMOWA SPRZEDAŻY– umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy MoZalka a Klientem zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego sklepu;
 • ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży określające istotne postanowienia tej umowy (wyszczególnione w podsumowaniu Zamówienia – w szczególności rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży, terminy, cenę, sposób oraz koszt dostawy), stanowiące ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego;
 • SKLEP INTERNETOWY ( dalej jako ,, Sklep” )dostępny pod  adresem mozalka.pl; za pośrednictwem którego klient może składać zamówienie, zawierać Umowy Sprzedaży na odległość;
 • KOSZYK– element sklepu internetowego, gdzie klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: adres dostawy, sposób dostawy, dane do faktury, sposób płatności oraz inne dane, jeżeli ich udostępnienie jest konieczne w związku z realizacją zamówienia;
 • TOWAR– produkty prezentowane w sklepie internetowym.

Składanie i realizacja zamówień

 1. Klient może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 18:00, z zastrzeżeniem, że realizacja zamówienia złożonego w dni powszednie po godzinie 18:00 oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się w najbliższym dniu roboczym.
 2. Klient składając zamówienie, dokonuje wyboru towaru oraz jego ilość, a następnie klika przycisk „Dodaj do koszyka”.
 3. Klient dokonując zakupów może wybrać jedną z poniższych opcji:1. Jeśli jest zarejestrowany w Sklepie, wybiera opcję „Zaloguj się” podając swój adres email oraz hasło;
  Jeśli nie jest zarejestrowany w Sklepie i chce się zarejestrować, wybiera opcję „Zarejestruj się” podając dane osobowe lub dane do faktury, adres dostawy, e-mail oraz hasło;
  3. Jeśli nie jest zarejestrowany w Sklepie i nie chce rejestrować się, wybiera opcję „Zakupy bez rejestracji”, podając dane zamawiającego, adres dostawy, adres e-mail oraz nr telefonu.
 4. Klient składający zamówienie jest zobowiązany do podania poniższych danych:
  1. imię i nazwisko oraz telefon
  2. adres i formę dostawy
  3. dane do faktury VAT ( jeżeli klient żąda wystawienia takiej faktury)
  4. wybiera formę płatności
  5. oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje Regulamin Sklepu
 5. Klient po podaniu wszystkich niezbędnych danych uzyskuje podsumowanie złożonego zamówienia, które zawiera: opis przedmiotu zamówienia, jednostkową i łączną cenę zamawianych towarów, rodzaj i koszty dostawy, dane i adres klienta oraz dane do wystawienia faktury , jeżeli klient żądał wystawienia takiej faktury.
 6. Proces składania zamówienia kończy się zarówno przy zakupach przez rejestrację jak i zakupach bez rejestracji z chwilą wyboru przez klienta opcji „ potwierdzam złożenie zamówienia” wraz z zapłatą oraz dokonaniu akceptacji i potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem sklepu. Na wskazany przez klienta adres e-mail podczas rejestracji wysyłana jest wiadomość potwierdzająca przyjęcie zamówienia do realizacji wraz z treścią niniejszego Regulaminu, a następnie przebieg realizacji zamówienia.
 7. Zamówienie realizowane jest po poprawnym wypełnieniu i wysłaniu formularza, zawierającego dane niezbędne do przesłania towaru.
 8. Sklep nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niedostarczenia zamówionego towaru lub opóźnień w jego dostawie wynikających z błędnie podanych przez Klienta danych lub niepoprawnego adresu dostawy.

Ceny towarów i koszty dostawy

 1. Ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany ceny nie dotyczą zamówień złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny.
 4. Promocje w sklepie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 5. Klient dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi dostawy według cen i wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, obejmująca koszty przesyłki, wyświetlana jest po dokonaniu przez klienta wyboru formy dostawy zamówienia.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez operatorów pocztowych. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

Formy płatności

 1. Zapłaty za zakupione w Sklepie towary Klient może dokonać:
 • przelewem bankowym na konto 88 1160 2202 0000 0002 9618 5519 Bank Millennium
 • za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl;
 • Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączany jest paragon bądź faktura ( wystawiana na życzenie klienta).

Czas realizacji zamówienia

 1. Realizacja zamówienia następuje wyłącznie po uprzednim jego opłaceniu.
 2. Czas realizacji zamówienia wynosi do 10 dni roboczych od chwili zaksięgowania wpłaty na konto sklepu.
 3. Towar objęty zamówieniem dostarczony zostanie do Klienta na wskazany przez niego adres za pośrednictwem wybranego operatora pocztowego, zgodnie z wybraną przez niego opcją dostawy.
 4. Czas realizacji złożonych w Sklepie zamówień jest zgodny z regulaminem usług pocztowych.
 5. Sklep realizuje zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zwrotowi nie podlegają towary. Wszystkie zamówienie wykonywane są na specjalne zamówienie Klienta.

Reklamacje

 1. Sklep odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem (nabywającego towary w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową) za niezgodność towaru z umową na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
 2. Przez niezgodność towaru z umową należy rozumieć przede wszystkim wystąpienie wady fizycznej, prawnej, braku ilościowego lub wydania towaru innego od zamówionego. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, jeżeli towar jest niezgodny z umową w chwili jego wydania.
 3. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
 4. Sklep zastrzega, że w przypadku wystąpienia wady fizycznej towaru pozytywne ustosunkowanie się do zgłoszonego żądania Klienta może wymagać przesłania wadliwego towaru, o czym Klient zostanie poinformowany.
 5. Wystąpienie niezgodności towaru z umową należy zgłosić w formie pisemnej na adres: MoZalka Monika Buczyńska ul.Kołobrzeska 54a/5 80-394 Gdańsk lub w formie e-mailowej na adres: sklep@mozalka.pl jednocześnie dołączając wypełniony druk zgłoszenia reklamacyjnego oraz dowód zakupu.
 6. Jeżeli Sklep po otrzymaniu od Klienta żądania określonego w ust. 3 nie ustosunkuje się do niego w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.
 7. Jeżeli Klient nie może żądać naprawy ani wymiany z uwagi na niemożliwość lub nadmierne koszty albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.
 8. Klient traci uprawnienia określone w ust. 3 i ust. 6, jeżeli nie zawiadomi Sprzedawcy o niezgodności towaru z umową przed upływem trzech miesięcy od stwierdzenia tej niezgodności.
 9. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałe podczas transportu będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru przesyłki w obecności pracownika poczty lub firmy kurierskiej. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z pracownikiem protokołu reklamacyjnego.

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe przekazywane przez klienta podczas rejestracji w formularzu wykorzystywane są przez sprzedawcę wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz rezerwacji towarów.
 3. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Klienci Sklepu mają m. in. prawo do wglądu w swoje dane, poprawiania swoich danych oraz żądania usunięcia danych z bazy.
 4. Klient może również wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą komunikacji elektronicznej.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają praw konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. O każdej zmianie regulaminu sprzedawca powiadomi klientów poprzez umieszczenie komunikatu na stronie internetowej www.mozalka.pl
 3. Spory pomiędzy sprzedawcą a klientem będącym konsumentem rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy według przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.